Tanáraink

 
Papp Zsolt
igazgató

"Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél. Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.""

Tóthné Vámos Edit
alsó tagozatos igazgató-helyettes

"... a gyerekeknek két dolgot kell adnunk: gyökereket és szárnyakat."

Velkey Zoltán
felső tagozatos igazgató-helyettes

 

Beliczai-Szénási Katalin
 

“Mindenik embernek a lelkében dal van,
És a saját lelkét hallja minden dalban
És akinek szép a lelkében az ének, Az hallja a mások énekét is szépnek.”

Bencsik Renáta
tanító, osztályfőnök 1.a

 "Tanítás az, amikor egy életet örökre megérintesz."

Bense Erzsébet
tanító, osztályfőnök 3.b

Ha azt akarod, hogy emlékezzenek rád, vigyél virágot, ha azt akarod, hogy sokáig emlékezzenek rád, ültess fát, és ha azt akarod, hogy soha ne felejtsenek, nevelj gyereket.

Berta Tímea
tanár, osztályfőnök 5.a, tanító 1.c

"
Különösen szeressétek a gyermekeket, mert vétek nélkül valók, mint az angyalok.A mi örömünkre vannak a világon, hogy jobbá tegyék szívünket."

Bíróné Kiss Gabriella
hittan szakos tanár

"Osztani magad - hogy sokasodjál;
kicsikhez hajolni - hogy magasodjál."

Boller Péter
osztályfőnök 8.b, testnevelés szakos tanár


Bollerné Kiss Márta
tanító, matematika szakos tanár, dráma

Borsosné Horváth Krisztina
dráma szakos tanár

Bóka Éva
magyar szakos tanár

 "Tégy annyi jót, amennyit csak tudsz,
És tedd olyan csendesen, ahogy csak lehetséges!"

Csúzdi Szabó Erika
rajz művésztanár, grafika

"Aki olyan kegyelmet kapott a sorsától, hogy ki tudja fejezni az emberi létezés szeletét, melyben él, annak kötelessége tanítani. A művészetek, az irodalom nem játék, hanem a megismert igazság tanításának vállalása, az emberek lelkének megérintése..."

Daczi Sándor
tanító, pedagógiai asszisztens

A nevelés végső célja, hogy gyermekünk érett felnőtté váljon. Érzelmi és értelmi fejlődésének egyaránt feltétele, hogy megtapasztalja szeretetünket.

Elekné Nagy Krisztina
osztályfőnök 1.c

Ferencziné Bodor Csilla
osztályfőnök 3.c

Gárdonyi Péter
osztályfőnök 2.c, informatika

Gudricza Mariann
osztályfőnök 2.b

"A gyermeket tiszteletben kell fogadni,
szeretetben kell nevelni
És szabadságban kell elbocsátani."

Hajduné Leiz Judit
tanító 2.a és 4.b

"Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud."

Huberné Deák Ildikó
református hittan

Hatházi Róbert atya
hittan

 

Józsa Aranka
osztályfőnök 8.a, matematika szakos tanár

"Az igazat érteni, a szépet érezni, a jót gyakorolni kell."

Keserü Szilvia
testnevelés szakos tanár, SZK vezető

"Két oszlop emeli az emberi létet magasba, az egyik a segítőkészség, a másik a tudás. Tudás nélkül a segítőkészség hatástalan, de segítőkészség nélkül a tudás embertelen."

Kondász Gabriella
matematika szakos tanár, táblajáték

"A szabály akkor jó, ha érzéseidbe ivódik és finoman,
hajlékonyan támogat."

Kovács Dóra
tanító 2.b, német

Kovács Gyöngyi
osztályfőnök 1.b

"A szeretet türelmes, jóságos...
... mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr.
A szeretet soha el nem múlik."

Kovácsné Nagy Hajnalka
osztályfőnök 2.a

Kőszegi Szilvia
osztályfőnök 4.b

"Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan."

Lipótzy István
osztályfőnök 6.b, biológia- hittan szakos tanár


Liszkainé Török Erzsébet
fejlesztő pedagógus, kémia szakos tanár


Lukácsné Haránt Eszter
néptánc


Magyar Hajnalka
osztályfőnök 4.c

"Megmarad a hit, a remény és a szeretet, de közülük a legnagyobb a szeretet."

Magyariné Oltványi Katalin
tanító, ének

Mészárosné Erős Zsuzsa
tanító 4.c

"
Rossz voltam, s te azt mondtad, jó vagyok. Csúf, de te gyönyörűnek találtál. Végig hallgattad mindig, amit mondtam. Halandóból így lettem halhatatlan."

Molnár Rózsa
osztályfőnök 7.b, fizika, életvitel, matematika

 

Oláhné Tóth Monika
tanító 3.a


Orosz Lilla
ének szakos tanár

"Teljes lelki élet zene nélkül nincs."

Patikné Bognár Dóra
tanító 3.b

"A játék csak egy másik változata a munkának; összes formájában bensőséges szerepet játszik az emberi tudás felhalmozásában."

Perényi-Nagy Gabriella
testnevelés szakos tanár


Sági-Baté Etelka
 osztályfőnök 3.a, tanulás módszertan

"Gondolj, gondolj! - mondta Micimackó."

Schimó Tünde
tanító 1.b, angol

"Nem az számít, honnan indulsz, hanem az, hogy milyen döntéseket hozol arról, hogy hová akarsz végül eljutni."

Siposné Hajdú Margit
osztályfőnök 4.a, dráma

 "A gyerekekből kiszeretni kell a jót."

Sólyom Ágnes
gyakornok, tanító 2.c

Szabó Ildikó
német szakos tanár

"... soha ne feledd, miképpen idegen nyelveket tudni szép, a hazait pedig lehetségesig mívelni kötelesség."

Szakálné Harkai Rita
osztályfőnök 5.b, történelem-hittan tanár

"A műveltség jó sorsban ékesség, balsorsban menedék."

Szűcsné Bajtay Zsuzsa
angol szakos tanár

 

Takács-Hornung Mária
matematika-informatika szakos tanár

Tomsity Helga
osztályfőnök 7.a, magyar-angol szakos tanár

 

Vargáné Fülöp Andrea
angol szakos tanár

"...olyan hatalmas, egyetemes erőről van szó, amelyhez bármikor hozzá tudunk férni, hogy elérjünk bármilyen célt, amelyet igazán akarunk - amennyiben elég erősen és elég sokáig kívánjuk, illetve elég keményen megdolgozunk érte."

Vazulné Járfás Orsolya
osztályfőnök 6.a, földrajz-biológia tanár

"Nem a hegy és nem a völgy valódi, hanem a szépség, melyet a képzeleted hegyek-völgyek formáin élvez; és a jelenségvilág ál-végtelenjéből képzeleteden át vezet az út a benned rejlő igazi végtelenbe."

Vágó Csaba
tanító 1.a, testnevelés


 
Legfrissebb híreink