Tanáraink

 
Papp Zsolt
igazgató

"Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél. Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.""

Tóthné Vámos Edit
alsó tagozatos igazgatóhelyettes

"... a gyerekeknek két dolgot kell adnunk: gyökereket és szárnyakat."

Bollerné Kiss Márta
felső tagozatos igazgatóhelyettes

Bajtay Zsuzsa
angol szakos tanár

 

Benczéné Wágner Anita
tanító 3.b 


Bencsik Renáta
tanító, osztályfőnök 4.a

 "Tanítás az, amikor egy életet örökre megérintesz."

Bense Erzsébet
tanító, osztályfőnök 2.b

Ha azt akarod, hogy emlékezzenek rád, vigyél virágot, ha azt akarod, hogy sokáig emlékezzenek rád, ültess fát, és ha azt akarod, hogy soha ne felejtsenek, nevelj gyereket.

Berta Tímea
pedagógiai asszisztens

"Különösen szeressétek a gyermekeket, mert vétek nélkül valók,
mint az angyalok. A mi örömünkre vannak a világon,
hogy jobbá tegyék szívünket."

Bíróné Kiss Gabriella
hittan szakos tanár, napközi 3.a

"Osztani magad - hogy sokasodjál;
kicsikhez hajolni - hogy magasodjál."

Boller Péter
testnevelés tanár


Bóka Éva
magyar tanár

 "Tégy annyi jót, amennyit csak tudsz,
És tedd olyan csendesen, ahogy csak lehetséges!"

Bőti-Kovács Margit
tanító, 4.c

Csizmadia-Kovács Gyöngyi
tanító, osztályfőnök 4.b

"A szeretet türelmes, jóságos...
... mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr.
A szeretet soha el nem múlik."

Csontosné Muity Éva
tanító 2.a, német

 

Csúzdi Szabó Erika
rajz művésztanár, grafika

"Aki olyan kegyelmet kapott a sorsától, hogy ki tudja fejezni az emberi létezés szeletét, melyben él, annak kötelessége tanítani. A művészetek, az irodalom nem játék, hanem a megismert igazság tanításának vállalása, az emberek lelkének megérintése..."

Elekné Nagy Krisztina
tanító, osztályfőnök 4.c

Ferencziné Bodor Csilla
tanító, osztályfőnök 2.c

Gárdonyi Péter
tanító, osztályfőnök 1.c, informatika

Gudricza Mariann
tanító, osztályfőnök 1.b

"A gyermeket tiszteletben kell fogadni,
szeretetben kell nevelni
És szabadságban kell elbocsátani."

Hajduné Leiz Judit
tanító 1.a

"Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud."

Horváth Krisztina
drámapedagógus, könyvtáros

Horváthné Erdélyi Zsuzsanna
ének-zene tanár

Huberné Deák Ildikó
református hittan

Józsa Aranka
matematika tanár

"Az igazat érteni, a szépet érezni, a jót gyakorolni kell."

Keserü Szilvia
osztályfőnök 7.a, testnevelés tanár

"Két oszlop emeli az emberi létet magasba, az egyik a segítőkészség, a másik a tudás. Tudás nélkül a segítőkészség hatástalan, de segítőkészség nélkül a tudás embertelen."

Kondász Gabriella
osztályfőnök 7.b, matematika tanár, táblajáték

"A szabály akkor jó, ha érzéseidbe ivódik és finoman,
hajlékonyan támogat."

Kovácsné Nagy Hajnalka
tanító, osztályfőnök 1.a

Kőszegi Szilvia
tanító, osztályfőnök 3.b

"Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan."

Lajos Péterné
tanító, ének


Lipótzy István
osztályfőnök 5.a, biológia tanár


Liszkainé Török Erzsébet
fejlesztő pedagógus, kémia tanár


Lukácsné Haránt Eszter
néptánc


Magyar Hajnalka
tanító, osztályfőnök 3.c

"Megmarad a hit, a remény és a szeretet, de közülük a legnagyobb a szeretet."

Magyariné Oltványi Katalin
tanító, ének

Mészárosné Erős Zsuzsa
tanító 3.c

"
Rossz voltam, s te azt mondtad, jó vagyok. Csúf, de te gyönyörűnek találtál. Végig hallgattad mindig, amit mondtam. Halandóból így lettem halhatatlan."

Molnár Rózsa
osztályfőnök 6.a, fizika, életvitel, matematika

 

Nagy Gabriella
testnevelés tanár


Oláhné Tóth Monika
tanító 1.b


Patikné Bognár Dóra
tanító 2.a

"A játék csak egy másik változata a munkának; összes formájában bensőséges szerepet játszik az emberi tudás felhalmozásában."

Piszóné Jakab Mónika
pedagógiai asszisztens

Sági-Baté Etelka
 tanító, osztályfőnök 2.a, tanulás módszertan

"Gondolj, gondolj! - mondta Micimackó."

Schimó Tünde
tanító 4.b, angol

"Nem az számít, honnan indulsz, hanem az, hogy milyen döntéseket hozol arról, hogy hová akarsz végül eljutni."

Siposné Hajdú Margit
tanító, osztályfőnök 3.a, drámapedagógus

 "A gyerekekből kiszeretni kell a jót."

Szabó Ildikó
némettanár

"... soha ne feledd, miképpen idegen nyelveket tudni szép, a hazait pedig lehetségesig mívelni kötelesség."

Szakálné Harkai Rita
osztályfőnök 8.b, történelem-hittan tanár

"A műveltség jó sorsban ékesség, balsorsban menedék."

Szelei Anikó
tanító


Szőllösi Éva
tanító 2.b


Takács-Hornung Mária
matematika-informatika tanár, robotika

Tomsity Helga
osztályfőnök 8.a, magyar-angol tanár

 

Tóth Evelin
tanító, pedagógiai asszisztens
 

Tóth Tibor atya
iskolalelkész, hittan
 

Vargáné Fülöp Andrea
angol tanár, osztályfőnök 6.b

"...olyan hatalmas, egyetemes erőről van szó, amelyhez bármikor hozzá tudunk férni, hogy elérjünk bármilyen célt, amelyet igazán akarunk - amennyiben elég erősen és elég sokáig kívánjuk, illetve elég keményen megdolgozunk érte."

Vazulné Járfás Orsolya
osztályfőnök 5.b, földrajz-biológia tanár

"Nem a hegy és nem a völgy valódi, hanem a szépség, melyet a képzeleted hegyek-völgyek formáin élvez; és a jelenségvilág ál-végtelenjéből képzeleteden át vezet az út a benned rejlő igazi végtelenbe."

Velkey Zoltán
matematika tanár
 

 
Legfrissebb híreink