Bemutatkozás

Célunk, a keresztény értékrend alapjain nyugvó, a magyar hagyományokat tiszteletben tartó, családias hangulatú, gyermekközpontú nevelés-oktatás megvalósítása. Egészséges lelkületű, kiegyensúlyozott életvitelű, keresztény ifjúság nevelése.

Első osztályban szótagoló, az olvasási zavarokat megelőző módszerrel tanítjuk az olvasást. (Meixner módszer) Lehetőség van angol és német nyelv tanulására már első osztálytól. Néptáncot oktatunk tanórai keretek között. A közösségi életre való nevelés fontos színtere az iskolában működő cserkészcsapat.
5. osztálytól emelt szintű matematika és idegen nyelv oktatás választható.

Egyházi iskolaként nagy hangsúlyt fektetünk tanulóink lelki fejlődésére: hittan órák tanórai keretek között, szentmisék, egyházi ünnepek, hagyományőrzés, közösségi tapasztalat.
A délelőtti tanítást segítik és kikapcsolódást nyújtanak a délutáni szakkörök ( futball, kézilabda, atlétika, torna, matematika, magyar, német, angol, természetvédelmi, számítástechnika, kézműves) és a “Jövőnkért” Alapfokú Művészeti Iskola tanszakai: festészet, kerámia, drámajáték, énekkar, modern tánc. Tehetséggondozás, differenciált oktatás, egyéni fejlesztés.
Új bútorzatú, esztétikus, tágas tantermekben fogadjuk tanulóinkat.
Családi programok: sportnap, adventi koszorúkötés, tanárok-szülők focikupája
Nyári táborok: történelmi, foci, kézműves, angol, kerámia és sport táborok.
Családi életre nevelés (CSÉN) program a boldogabb családokért.

Belvároshoz közel lévő iskolánk parkszerű nagy udvarral, fa játszótérrel rendelkezik. A régi épület meghitt hangulatot áraszt.


Célunk, hogy minden gyermeket, aki itt ebben az iskolában végez, egy jelszó vezessen egész életen át: „Isten, Haza, Embertárs”

Legyen büszke arra, hogy van hite! Hogy tudja a Mindenható Isten gondot visel rá. Ő hozzá mindenkor bizalommal fordulhat.

Legyen büszke arra, hogy van hazája, amelyben békében élhet.

Olyan haza ez, amelynek mindannyiunk számára fontos múltja van, és amelynek hagyományai és történelme hűségre és sírig tartó hazaszeretetre köteleznek minket. Olyan hűségre, amely tudja és hiszi, hogy az igazi haza az országhatárokat is átlépő Nemzet szívében és a társadalom legkisebb, s mégis legjelentősebb egységében - a családban van, ahol egyáltalán nem mindegy mint mond, mit tesz, egyszóval hogyan éli meg benne a szeretetet.

És legvégül legyen büszke arra a tudásra, melyet nálunk szerzett, s amelyek közül a legfontosabb annak a tudása, hogy saját környezetének boldogabbá, szebbé, jobbá, igazságosabbá tétele az egész világot teszi boldogabbá, szentebbé!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Legfrissebb híreink