Hírek

2020. április 06.

 

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS

 ISKOLAI BEIRATKOZÁSRÓL


 2020/2021-es tanévre

1. Az Emberi Erőforrások Minisztere által kiadott 7/2020 (III.25.) EMMI határozat 2. a) b) c) pontjai alapján, az általános iskolai beiratkozás a 2020/2021-es tanévre

2020. április 6 - 24. között folyamatosan zajlik.

Az iskolai beiratkozás helyi rendje az alábbiak szerint kerül szabályozásra:
A Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola (körzettel nem rendelkező általános iskola), a veszélyhelyzetre való tekintettel kéri, hogy gyermeke általános iskolai beíratását e módon tegye meg!A beiratkozás menete:


A beiratkozási kérelem beadása elektronikus úton történik a mellékelt dokumentum kitöltésével és visszaküldésével.
Az adatlapot a személyes okmányokon (születési anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány, lakcímkártya) szereplő adatokkal megegyezően kell kitölteni!
A kitöltött adatlapot aláírva kérjük, elektronikus úton (fotózva, vagy szkennelve) a szentimre.titkarsag@gmail.com e-mail címre eljuttatni 2020. április 17-ig. A tárgy mezőbe a gyermek nevét szíveskedjenek írni.
Az adatlap visszaküldése nem jelent automatikus felvételt.
Kérjük, hogy az eredeti dokumentumot is szíveskedjen megküldeni az iskola címére vagy személyesen eljuttatni az iskola portájára: Munkanapokon 8-16 óra között.


Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola
6000 Kecskemét, Szent Imre utca 9.

A beérkezés határideje: 2020. április 24.

2020. április 25-27. között az intézményvezető dönt a felvételről és erről értesítést küld a felvett gyermek szülője / törvényes képviselője, illetve a gyermek számára kötelező felvételt biztosító körzetes intézmény vezetője részére.
A felvételről (figyelemmel a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (4)-(7) bekezdéseire) első fokon az iskola igazgatója dönt.
Az érintett gyermekek részére a jelentkezés elutasításáról szóló határozatokat is elküldi az általános iskola. Elutasítás esetén fellebbezni az iskola fenntartójának a - Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Érseki Hivatalának - írt, de az iskolába benyújtott kérelemmel lehet.
Kérdés esetén hívható telefonszám: Mák Ildikó 30/56-59-599 munkanapokon 8-16 óra között.Kecskemét, 2020. április 06.Papp Zsolt
igazgató


Szándéknyilatkozat letöltése
 

 


 

 

 
Legfrissebb híreink